Oferujemy naszym klientom urządzenia do poboru opłat drogowych E-TOLL

 

 

 

 

  • OBU – Urządzenie zasilane z gniazda zapalniczki
  • ZSL – Urządzenie zasilane z instalacji pojazdu podłączone na stałe

Oferowane urządzenia zapewniają prawidłowe pobieranie opłat, posiadają sygnalizację działania (kierowca widzi, czy urządzenie działa), przejrzysty i czytelny panel zarządzania operatora urządzenia zapewnia pełną kontrolę pracy urządzeń, oraz zarządzanie nimi.

Po zakupie urządzenia Klient otrzymuje od nas pomoc w rejestracji urządzenia, ID-biznesowe potrzebne do rejestracji w systemie e-Toll https://etoll.gov.pl

 

 

01.10.2021 nowy system poboru opłat e-TOLL ostatecznie zastąpi dotychczasowy viaTOLL. Obejmie on wszystkie płatne odcinki dróg i autostrad w Polsce. Obowiązek korzystania z systemu dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Zmiana wynika z odejścia od technologii radiowej na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych. Właśnie w ten sposób będzie odbywała się kontrola uiszczenia opłaty elektronicznej. Brak dokonania opłaty będzie wiązał się z nałożeniem i pobieraniem kar pieniężnych przez Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

 

 

Kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontrolę używanego w pojeździe urządzenia mobilnego, zewnętrznego systemu lokalizacyjnego oraz urządzenia pokładowego, wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą przeprowadzać również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.